080 45 08 - Radeče
080 45 50 - Krško

DEŽURNI TELEFON
07/49 01 690

 

 
 
 
 
 
Telekomunikacijsko podjetje Ansat d.o.o. je v letošnjem letu doseglo nekaj pomembnih premikov in poslovnih pridobitev, kljub neugodnim razmeram na trgu, ki imajo uničujoče posledice za male kabelske operaterje. Prav slednje je bilo tudi povod, da je podjetje Ansat d.o.o. sprejelo še eno pomembno poslovno odločitev – da kot ena od dvajsetih ustanovnih članic svoje poslovanje nadaljuje v okviru krovne družbe SiKabel.
 
Podjetje Ansat d.o.o. ostaja avtonomno na svojem področju delovanja, v okviru družbe SiKabel pa se nadeja ugodnejših pogojev delovanja, s pozitivnimi posledicami tako za družbo Ansat d.o.o. kot tudi za vse naročnike.
 
Kaj je SiKabel?
 
SiKabel je skupno podjetje malih kabelskih operaterjev, ki je nosilec enotne blagovne znamke. Združuje 40 malih kabelskih operaterjev, od tega jih je 20 ustanovnih članov, ostali pa so pridruženi člani. SiKabel ima trenutno približno 70.000 naročnikov po vsej Sloveniji.
 
Naše dosedanje dolgoletne izkušnje in neposredni stik z naročniki želimo razširiti v celovito ponudbo, ki bo naročnikom omogočala dostop do interneta in zanimivih TV vsebin po optimalnih cenah.
 
Mali kabelski operaterji, ki smo združeni v okviru Sikabla, vsako leto optimiziramo svoje poslovanje v korist naših naročnikov. Zato želimo poudariti, da podražitve programskih paketov oziroma TV naročnin niso posledica višjih stroškov našega poslovanja, ampak so zgolj posledica pritiskov ponudnikov programskih vsebin. Ti želijo na ta način preko položnic ponudnikov telekomunikacijskih (TK) storitev doseči svoje poslovne interese.
 
Z oblikovanjem enotne blagovne znamke Sikabel in skupnim nastopom na trgu želimo dodatno optimizirati našo ponudbo na trgu, hkrati pa želimo opozoriti na nenavadno prakso, ki se trenutno dogaja v Sloveniji. V SiKablu ocenjujemo, da položaj na trgu omogoča nekontrolirane podražitve programskih paketov in posledično omogoča, da smo ponudniki TK storitev prisiljeni na položnice vključevati skrite »rtv prispevke«, ki jih moramo prevaliti na naše naročnike. Mali kabelski operaterji smo tako v položaju, da zgolj sledimo praksi, ki jo določata največja operaterja v državi.
 
Digitalna agenda EU zavezuje države članice, da do leta 2020 zagotovijo vsem gospodinjstvom dostop do širokopasovnega interneta. Mali kabelski operaterji smo v več predelih države edini ponudniki interneta, še posebaj na območjih, ki so zaradi redkejše poseljenosti komercialno manj zanimiva. Trenutna praksa, ki nastaja, resno ogroža naš obstoj, saj se soočamo s poskusi onemogočanja našega delovanja oz. monopolizacije kabelskega trga. S tem pa je lahko resno ogroženo doseganje ciljev digitalne agende, h kateri je pristopila tudi Slovenija.
 
Ocenjujemo, da smo v korist naših naročnikov, kot tudi vseh ostalih naročnikov in širše javnosti, dolžni opozoriti na dogajanje, ki smo mu priča od začetka letošnjega leta. Naše delovanje bo še naprej usmerjeno k optimizaciji zneskov na položnicah. To je naša zaveza do naših naročnikov.
 

DODATNE STORITVE

Predvajaj.si

Klub zvestobe

 

PODPORA

Naročniška podpora

Tehnična podpora

 

NOVICE IN OBVESTILA

 

ANSAT TV

Ansat TV

 

 

EPOSAVJE.COM

KONTAKT

Ansat d.o.o.
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško

E: info@ansat.si

 

Poslovalnica Radeče

Titova ulica 107

1433 Radeče 

E: info@ansat.si

 

 

IMATE VPRAŠANJE?

 

080 45 50 Krško

080 45 08 Radeče

Politika varovanja osebnih podatkov

Splošni pogoji uporabe storitev ANSAT