080 45 08 - Radeče
080 45 50 - Krško

DEŽURNI TELEFON
07/49 01 690

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 

Izvajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, s katerimi se seznani pri izvajanju storitev, ravnal v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016, ter da jih bo uporabljal le za namene izvajanja te pogodbe.

 

Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s to pogodbo, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezuje ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov vse zaposlene pri izvajalcu vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev po tej pogodbi in je opredeljena v Politiki upravljanja os. pod. po Uredbi (EU) 2016/679.

 

Vrste osebnih podatkov naročnika, ki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov:

Naziv podatka: ime, priimek, naslov, DŠ, EMŠO, TRR, MAC, e-pošta, telefonska št., številka mobilne kartice.

 

Za zgoraj navedenimi podatki se lahko izvajajo naslednje storitve:

 

  • Upravljanje naročniškega razmerja
  • Obračun storitev
  • Odprava napak
  • Obveščanje o novih storitvah
  • Obveščanje o ugodnostih za naročnika (akcijski paketi, naprave)

DODATNE STORITVE

Predvajaj.si

Klub zvestobe

 

PODPORA

Naročniška podpora

Tehnična podpora

 

NOVICE IN OBVESTILA

 

ANSAT TV

Ansat TV

 

 

EPOSAVJE.COM

KONTAKT

Ansat d.o.o.
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško

E: info@ansat.si

 

Poslovalnica Radeče

Titova ulica 107

1433 Radeče 

E: info@ansat.si

 

 

IMATE VPRAŠANJE?

 

080 45 50 Krško

080 45 08 Radeče

Politika varovanja osebnih podatkov

Splošni pogoji uporabe storitev ANSAT