080 45 08 - Radeče
080 45 50 - Krško

DEŽURNI TELEFON
051 618 056 - Krško
065 601 110 - Radeče

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

 

Izvajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, s katerimi se seznani pri izvajanju storitev, ravnal v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016, ter da jih bo uporabljal le za namene izvajanja te pogodbe.

 

Dolžnost varovanja osebnih podatkov v skladu s to pogodbo, z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezuje ter Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov vse zaposlene pri izvajalcu vključno tiste, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah kot po pogodbi o zaposlitvi tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev po tej pogodbi in je opredeljena v Politiki upravljanja os. pod. po Uredbi (EU) 2016/679.

 

Vrste osebnih podatkov naročnika, ki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov:

Naziv podatka: ime, priimek, naslov, DŠ, EMŠO, TRR, MAC, e-pošta, telefonska št., številka mobilne kartice.

 

Za zgoraj navedenimi podatki se lahko izvajajo naslednje storitve:

 

  • Upravljanje naročniškega razmerja
  • Obračun storitev
  • Odprava napak
  • Obveščanje o novih storitvah
  • Obveščanje o ugodnostih za naročnika (akcijski paketi, naprave)

KONTAKT

Ansat d.o.o.
Cesta krških žrtev 47
8270 Krško

E: info@ansat.si

 

Poslovalnica Radeče

Titova ulica 107

1433 Radeče 

E: tajnistvo.radece@ansat.si 

 

 

IMATE VPRAŠANJE?

 

080 45 50 Krško

080 45 08 Radeče

POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV